Ga naar de inhoud

Met de kerk
op de campus

Hoewel hij zelf al geruime tijd geen student meer is, gaat Jos Slager elke week met StudentLife de campus op om geloofsgesprekken te voeren. Als voorganger van een internationale kerk in de studentenstad Delft voelt hij zich geroepen om te investeren in studentenChristen of niet, studenten zijn de leiders van de toekomstZij gaan invloed uitoefenen in deze wereld. Daarom is het belangrijk om juist met hen over het doel van het leven te praten. 

In Delft gaan er wekelijks 4 duos op uit om in de lunchpauzes gesprekken aan te knopen met studenten. We zijn met een klein legertje, maar als je trouw elke keer blijft gaan, heb je veel gelegenheid om het evangelie te delen, aldus Jos. Aan de hand van vragenlijsten en kaartspelletjes dagen de StudentLife-vrijwilligers studenten uit om na te denken over de zin van het leven. Omdat het vaak bij een enkele ontmoeting blijft, is het soms lastig om concrete vruchten te zien van het werk. Jos vertelt: We zien vooral het zaaien en minder het oogsten. Er zijn veel internationale studenten in Delft. Aziatische studenten hebben het evangelie vaak nog nooit gehoord. Op het moment dat zij het horen, zie je dat er een zaadje is geplant dat ze niet zomaar kunnen negeren. 

"Ik zie het als het werk van de Heilige Geest wanneer een student ons vragen stelt..."

De Heilige Geest aan het werk

Hoewel er ook studenten zijn die geen behoefte hebben aan een gesprek, ziet Jos hoe de Heilige Geest aan het werk is door StudentLife heen. Als we aan de hand van een enquête een gesprek aanknopen, luisteren we zoveel mogelijk. We laten de studenten aan het woordOndertussen bid ik altijd voor een opening tot een echt gesprekIk zie het als het werk van de Heilige Geest wanneer een student ons vragen stelt en wij de kans krijgen om het Goede Nieuws te delen. Hier kun je je niet op voorbereiden, dus dan is het zoals Petrus zegt: Wees altijd bereid om rekenschap te geven van de Hoop die in je is [1 Petrus 3:15]. 

Kennis over hoe je over het geloof praat

De vrucht van het werk is wel duidelijk te merken binnen het StudentLife-team. Studenten die in het begin terughoudend waren, groeien in vrijmoedigheid om hun geloof te delen. Verlegen studenten kunnen zomaar doorgroeien tot studentenleiderJe ziet de studenten groeien in betrokkenheid en passie voor hun medestudenten. Ze begrijpen steeds meer de urgentie van het delen van het evangelie. De studenten in Delft hebben mijn hart. Het is mijn passie dat zij die nooit het evangelie hebben gehoord het zullen horen en met Jezus in aanraking komen. Daarnaast is het mijn gebed dat de christelijke studenten Jezus en de Bijbel goed leren kennen. Dat stelt hen in staat om de impact daarvan in hun eigen leven toe te passen en om die boodschap enthousiast te delen met anderen. Van de ervaring die ze nu opdoen bij StudentLife, hebben ze later profijt. Ze weten hoe je op een natuurlijke manier over het geloof kunt vertellen. 

De rol van de kerk

Jos denkt dat er een belangrijke rol is weggelegd voor lokale kerken om te investeren in studentenAls je kerk bent in een omgeving waar veel studenten zijn, dan heb je daar een roeping. Zij zijn je naaste. In een gemeente zitten mensen die vroeger ook student zijn geweest. Zij begrijpen waar studenten zich mee bezig houden en waar ze doorheen gaan. Daarin kunnen ze iets voor hen betekenen. Daarom probeert hij de kerk te betrekken bij het studentenwerk. Door het regelmatig op zondagochtend tijdens het moment van voorbede terug te laten komen en er zelf enthousiast over te vertellen, hoopt hij dat het dichter bij de belevingswereld van gemeenteleden komt. Toch blijkt het lastig om hen uit de kerkbanken te krijgen om geloofsgesprekken te voeren met de mensen om hen heen.  

Maak het niet te groot

“Veel christenen laten het evangelie in daden zien. Maar het evangelie is nieuws. Het is iets wat God gedaan heeft. Dat heeft impact op je leven. Daarom is het belangrijk dat mensen zien dat er iets in jouw leven gebeurd is. Het is oneerlijk om het voor jezelf te houden, en dat is ook niet nodig! Iedereen weet: het is leuk om iets te delen. Daarom wil ik zeggen: zoek naar gelegenheden om je geloof te delen en maak het niet te groot. God roept niet iedere christen op om elke week bij de buren langs te gaan met een driepuntenpreek. Dat hoeft niet. Wat wel goed is, is dat zij weten dat jij Jezus kent.” 

"Zoek naar gelegenheden om je geloof te delen en maak het niet te groot."

Blijf op de hoogte en ontvang de nieuwsbrief