Ga naar de inhoud
Agapè

Workshop
Stadswerk

1 sessie
5-10 personen

Het hele evangelie voor de hele stad door de hele kerk. Agapè ziet Nederland graag tot bloei komen. Daarvoor is nodig dat christenen en kerken vanuit eenheid samenwerken. Dat is zoals God het bedoeld heeft. Waar christenen samen bidden en samenwerken voor de bloei van de stad, zal de stad Jezus Christus zien.

In Johannes 17 laat Jezus zien dat eenheid van christenen van essentieel belang is voor het getuigenis van Hem in deze wereld: “Laat hen samen één zijn, opdat de wereld ziet en gelooft.” Op basis van deze uitspraak van de Heer Jezus ontstond internationaal een groeiende visie op stadsnetwerken; een manier om eenheid onder christenen in een woonplaats te stimuleren, zodat er een gezamenlijk getuigenis vanuit gaat.

Steden hebben een bewezen invloed op de rest van het land. Agapè investeert in totstandkoming van netwerken die voldoen aan de volgende criteria:

  • Christenen in één plaats zien elkaar gezamenlijk als één Kerk,
  • zij bidden gezamenlijk voor hun eigen woonplaats,
  • en zetten zich in voor de bloei van hun woonplaats.

Een stadsnetwerk start vanuit eenheid met bidden voor de nood en het welzijn van de stad, en gaat aan de slag om over kerkgrenzen heen samen te werken en zich in te zetten voor de bloei van de stad.

City Workshop

Agapè biedt een workshop die focus legt op vragen als ‘Waarom een hart voor de stad? Wie zijn wij en wat heeft God ons gegeven? Wat is de nood van de stad en wat zien we God doen in de stad en wat zou onze plaats daarin kunnen zijn?’ De workshop resulteert in 5 concrete actiestappen. Dit wordt geëvalueerd en dit leidt tot nieuwe stappen.

Blijf op de hoogte en ontvang de nieuwsbrief